გარეშე: Ეკონომია

ᲑᲝᲚᲝ ᲓᲦᲘᲣᲠᲘ ᲞᲝᲡᲢᲔᲑᲘ

ჩინეთს რამის ეშინია?
ჩინეთს რამის ეშინია?

ჩინეთს აქვს მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი სავაჭრო ბალანსი და ყოველწლიურად ზრდის თავისი რეზერვები ექსპონენტურად. ბუნებრივი რესურსები აფრიკასა და ლათინურ ამერიკაში, და ახლახან გაიზარდა მისი დაინტერესება ოქროს მიმართ, მაგრამ აშშ – ს მთავრობის ვალის დაფუძნებამ იგი გამოიჩინა მას მნიშვნელოვანი გაცვლითი კურსის რისკზე.