გარეშე: ნაყოფიერება

ᲑᲝᲚᲝ ᲓᲦᲘᲣᲠᲘ ᲞᲝᲡᲢᲔᲑᲘ

საკმარისი ძილის მიღება არ მოქმედებს მამაკაცის ნაყოფიერებაზე
საკმარისი ძილის მიღება არ მოქმედებს მამაკაცის ნაყოფიერებაზე

ძილის დარღვევები ამცირებს სპერმის რაოდენობას. ერთ გამოკვლევაში, რომელიც გამოქვეყნდა American Journal of Epidemiology- სთვის, მკვლევარებმა დაადგინეს, რომ ყველაზე მეტი ძილის დარღვევის მქონე მამაკაცებს აქვთ 29 სპერმის კონცენტრაცია, ვიდრე მამაკაცები ძილის პრობლემების გარეშე.