გარეშე: გაქცევა

ᲑᲝᲚᲝ ᲓᲦᲘᲣᲠᲘ ᲞᲝᲡᲢᲔᲑᲘ

შემოდგომა: ბუნების მოსატყუებლად საუკეთესო პარადოვნები
შემოდგომა: ბუნების მოსატყუებლად საუკეთესო პარადოვნები

შემოდგომისთვის 16 საოცნებო სასტუმრო უკვდავების სადღესასწაულო ხიდები, კონსტიტუციის დღე, ან ნოემბრის დასაწყისში და ა.შ.