გარეშე: როგორ უნდა ვიყოთ ლიდერი

ᲑᲝᲚᲝ ᲓᲦᲘᲣᲠᲘ ᲞᲝᲡᲢᲔᲑᲘ

ახალი ლიდერის 12 მახასიათებლები
ახალი ლიდერის 12 მახასიათებლები

ახალი ხელმძღვანელობის მახასიათებლები 1. დახურვა შტაბის უფროსი ისტორიაში დაეცა.2. რეალისტური იცოდეთ რა რესურსები გაქვთ და რა მანძილზე შეგიძლიათ წასვლა მათთან 3. სოციალურად გამოცდილი დამკვიდრებული, ემპათიური და მკაფიო 4. გაბედულება მარცხის შიშით. ღია გონება აღიარეთ ის შესაძლებლობები, სადაც ისინი არსებობს.