გარეშე: ხუმრობები

ᲑᲝᲚᲝ ᲓᲦᲘᲣᲠᲘ ᲞᲝᲡᲢᲔᲑᲘ

აღმოჩენილია უცნაური თაღლითობის ახალი სახეობა
აღმოჩენილია უცნაური თაღლითობის ახალი სახეობა

აღმოჩენილია ფილაის ახალი სახეობა, რომელიც არასდროს მინახავს! ბევრი მიიჩნევს, რომ ეს არსება შეიძლება ჰიბრიდი იყოს ბორბლებისა და კატის გაერთიანების შედეგად, რომელსაც ბევრს უკვე "Gaturon" უწოდებენ Happy Innocents- ის დღეს !!! იმედი გვაქვს, რომ მოგეწონა ეს ხუმრობა ! ეს სურათი არის აბსოლუტურად მცდარი, თუმცა ვინ იცის რას ფლობს ბუნება!