გარეშე: ძილის დარღვევები

ᲑᲝᲚᲝ ᲓᲦᲘᲣᲠᲘ ᲞᲝᲡᲢᲔᲑᲘ

როგორ არის უძილობის მქონე ადამიანის ტვინი
როგორ არის უძილობის მქონე ადამიანის ტვინი

ქრონიკული უძილობის მქონე პირები მუდმივად ამუშავებენ ინფორმაციას თავის ტვინში და სწორედ ეს აფერხებს მათ ძილს .როგორ განსხვავდება უძილობის მქონე ადამიანების ტვინი იმათგან, ვინც კარგად იძინებს? უძილობის მქონე ადამიანების ტვინი უფრო აქტიურია, შეცვლის უფრო ადაპტირება (პლასტიურობა) და ნეირონების უფრო დიდი აგზნებადობა საავტომობილო ქერქში (ეს არის ტვინის ის ნაწილი, რომელიც აკონტროლებს მოძრაობას), ვიდრე იმ ადამიანებს, რომლებსაც არ აქვთ ძილის პრობლემები.