გარეშე: ტექნოლოგია-ფინანსები

ᲑᲝᲚᲝ ᲓᲦᲘᲣᲠᲘ ᲞᲝᲡᲢᲔᲑᲘ

4 იდეა ინტერნეტ ნივთების ეფექტების შესახებ
4 იდეა ინტერნეტ ნივთების ეფექტების შესახებ

ტექნოლოგიების ინდუსტრია ემზადება Things Internet (ინტერნეტით), კომპიუტერული ტექნიკა, რომელიც დამონტაჟებულია მცირე მოწყობილობებში, რომლებიც ყველა ტიპის მონაცემებს ამოიცნობენ და გადასცემენ ობიექტების შეკავშირების გარეშე .4 იდეა ნივთების ინტერნეტით სარგებლობის შესახებ. : ერთი. ბოსტონის უნივერსიტეტის პროფესორის მარშალ ვან ალსტინის თქმით, "როგორც ჩვეულებრივი პროდუქტები აკავშირებენ, მწარმოებლებს შეეძლებათ მიიღონ ძალიან ღირებული ინფორმაცია, რომელსაც შეუძლია ახალი სერვისების წარმოქმნა."